12 December, 2022

Fiber8 AB tecknar avtal med NTM-koncernen

Efter den framgångsrika lanseringen 2019, och sedan expansionen till Värmland med NWT, kliver nu telekombolaget Fiber8 in på en ny marknad tillsammans med NTM-koncernen.

Fiber8, dotterbolag till VK Media, blev 2019 först i Sverige med att erbjuda mediehus en helhetslösning för enkel hantering och försäljning av bredbandstjänster. Målsättningen om att få fler mediehus att ansluta till konceptet tog fart 2021 via ett avtal med NWT Media som har lokal närvaro i Värmland, Dalsland och Skaraborg.

Nu går Fiber8 in i ett nytt samarbete, denna gång med mediehuset NTM, vars koncern innefattar verksamhet från Småland till Norrbotten.

- I dagens alltmer digitala samhälle är internetuppkoppling en förutsättning och självklart en nyckel till att ta del av våra nyheter. Det är med stolthet vi kommer erbjuda våra kunder en helhetslösning för digitala nyheter, säger Gunilla Bakkenes, Affärsområdeschef Läsaraffären på NTM, som i samband med samarbetet också kliver in som minoritetsdelägare i Fiber8.

Fiber8:s vd Jörgen Anderhed, som kan glädjas över en fin kundtillväxt under 2022, välkomnar NTM:s satsning.

- Uppkoppling är en förutsättning för att kunna ta del av mediehusens digitala innehåll så vår skalbara helhetslösning med bredband kompletterar deras verksamhet och produktportfölj väldigt bra. Mediehusens redan fungerande strukturer för marknadsföring, försäljning och kundservice möjliggör låga kostnader och konkurrenskraftiga priser över tid, vilket är helt avgörande för att lyckas i denna bransch, säger Anderhed.

– Att Fiber8 fortsätter hitta stora samarbetspartners är en bekräftelse på att affärsmodellen fungerar. Bredbandet är bärare av digital distribution och en samhällsviktig tjänst som låter mediehusen skapa mervärde till befintliga och kundrelation med nya målgrupper, tillägger Jimmie Näslund, vd VK Media.

Utrullningen av bredband på NTM:s geografier planerar att inledas under första halvåret 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Fiber8
Jörgen Anderhed, VD/CEO
jorgen.anderhed@fiber8.se
+46 70-337 72 60
NTM
Gunilla Bakkenes, Affärsområdeschef Läsaraffären
gunilla.bakkenes@ntm.se
+46 70-212 92 15
VK Media
Jimmie Näslund, VD och koncernchef
jimmie.naslund@vkmedia.se
+46 70-650 27 54
Läs mer om Fiber8 på www.fiber8.se
Läs mer om VK Medias bredband på www.odyrsurf.se
Läs mer på ntm.se
Mer om mediekoncernen VK Media
VK Media har sitt säte i Umeå och inom koncernen ingår bland annat morgontidningarna Västerbottens-Kuriren och Folkbladet Västerbotten med tillhörande nyhetssajter vk.se och folkbladet.nu. Inom koncernen finns även gratistidningen Totalt Umeå och tryckeriet Daily Print. VK Media är delägare i bredbandsbolaget Fiber8. Läs mer på vår hemsida vkmedia.se.
Mer om NTM
NTM är en av Sveriges största koncerner för lokal media. Kärnan i verksamheten är det redaktionella arbetet i våra mediehus, från Småland till Norrbotten.
Följ oss
Facebook
LinkedIn